กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนโสมาภา จึงจัดกิจกรรมวันพ่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา อีกทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดาหรือมารดา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2504462449603650Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.