ฐานวิทยาศาสตร์ อ.2-อ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล 2 - อนุบาล 3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเด็กๆ สนุกสนานในการจัดกิจกรรมได้ฝึกการคิด การสังเกต การลงมือปฏิบัติทดลอง ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ในวัยเรียน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นบริเวณห้องเรียนอนุบาล 2 - อนุบาล 3 เวลา 09.00 -11.00 น.โดยให้ทุกห้องสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรียนรู้ในแต่ละฐาน ทำให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนุกไปกับการเรียนรู้พร้อมกับเพื่อน ๆและคุณครู
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2579534998763061Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.