นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนจัดให้มีการทบทวนบทเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 27 และ อังคารที่ 28 มกราคม 2563) ณ ห้อง 401- 403
         ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2595534580496436Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.