ตัวแทนนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา รับเกียรติบัตร กิจกรรม 5ส.

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา รับเกียรติบัตร กิจกรรม 5ส. ณ หน้าห้องธนาคารความดีอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 08.50 - 09.00 น.
        กิจกรรม 5ส. เป็นอีกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเด็กและผู้เรียน จะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับครูประจำชั้น ตามเกณฑ์ของกิจกรรม 5ส.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2597373810312513Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.