โรงเรียนรับโล่รางวัลชนะเลิศโครงการดื่มนม...ดีต่อเราดีต่อโลก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วม "โครงการดื่มนม...ดีต่อเราดีต่อโลก" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   บริษัทเต็ดตราแพ้ค  (ประเทศไทย) จำกัด  และศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม (ดำเนินงานโดยบริษัท  ไฟเบอร์พัฒน์  จำกัด )  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ "ดื่มนม...ดีต่อเราดีต่อโลก"  เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติที่ดีในการบริโภคอาหารเสริม(นม) โดยรวมพลังจัดเก็บคัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชที จากโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อส่งไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน หลังคาอีโครูฟ ฯลฯ รวมพลังแข่งขันยอดการจัดเก็บน้ำหนักรวมสูงสุด ประเภทกล่องนมโรงเรียน และกล่องเครื่องดื่มต่างๆ   บัดนี้การดำเนินงานโครงการประจำปีการศึกษา  2554  ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับโล่รางวัล  3  โรงเรียน  โดยโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ  และมีโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการจำนวน  44  โรงเรียน  ซึ่งพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้  มีท่านผู้อำนวยการอัจฉราวดี  คำภานุช  รอง ผอ.อัญชลี  คชจันทร   คุณครูสายฝน  อิินทโชติ  คุณครูสมบัตร   โพธิ์ธรรม   คุณครูสุรีย์ญา   เนื่องชมภู  รวมทั้งตัวแทนนักเรียนจำนวน  5  คน เข้าร่วมพิธี  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  (76รูป) คลิกที่นี่  http://www.facebook.com/media/set/­set=a.440688336004498.98387.100001900066632&type=1

รูปภาพ : ไดร์ฟ Y - ภาพกิจกรรมโรงเรียนตลอดปีการศึกษาRate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.