นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ร่วมรำถวายพระพรพระราชินี ช่อง 11 ปี 2556

วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ร่วมรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11   โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้  เนื่องด้วยวันที่  12 สิงหาคม  2556 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ    เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   ทางโรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ได้คัดเลือกนักเรียนในชมรมนาฏศิลป์  จำนวน  8  คน ไปเป็นตัวแทนของโรงเรียนร่วมกิจกรรมบันทึกเทปรำถวายพระพร  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง 11  โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดังนี้

1.ด.ญ.บัวชมพู            คุ้มศรีษะ                  ป.3/5
2.ด.ญ.ณัฏฐณิชา        ชูปาน                       ป.3/4
3.ด.ญ.ณัฐกฤตา         พัวพันธ์หงส์             ป.3/3
4.ด.ญ.ชิชพรรณ         จันทร์นวล                ป.3/2
5.ด.ญ.วรนิษฐา           วงษ์รัตนพิพัฒน์      ป.3/1
6.ด.ญ.ปีย์วรา              สุวรรณวงศ์              ป.3/2
7.ด.ญ.ฐิติยา                เชือกรัมย์                ป.3/5
8.ด.ญ.รินรดา              ธนทวีวรกุล              ป.3/2

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (259รูป) คลิกที่นี่  https://www.facebook.com/somapanawamin/media_set­set=a.510131059060225.1073741975.100001900066632&type=1

รูปภาพ : ไดร์ฟ Y - ภาพกิจกรรมโรงเรียนตลอดปีการศึกษาRate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.