ทำเนียบครูประถมศึกษา


ภาพหมู่คณะครู และบุคลากรหมวด/ฝ่ายต่างๆ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)  ปีการศึกษา  2556  คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/somapanawamin/media_set­set=a.512478835492114.1073741984.100001900066632&type=1