ทำเนียบครูประถมศึกษา

ภาพหมู่คณะครู และบุคลากรหมวด/ฝ่ายต่างๆ โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)  ปีการศึกษา  2557  คลิกที่นี่
https://www.facebook.com/somapanawamin/media_set­set=a.689836541089675.1073742408.100001900066632&type=1