สาระน่ารู้ประถมศึกษา

สาระน่ารู้ประถมศึกษา
 

สาระวิชาการ http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat2.html
   เทคนิคเก่งอังกฤษ  http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat5.html
  IT & e-book  http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat9.html
เปิดประตูสู่อาเซียน http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat7.html
  ชีวิตพอเพียง
ตามรอยพ่อหลวง
 http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat8.html
ความรู้รอบตัว http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat4.html
รักษ์โลกลดโลกร้อน http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat10.html
คุณธรรม & จิตอาสา  
 
http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat11.html
เรื่องราว
สร้างแรงบันดาลใจ
http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat12.html
กดไลค์ไทยสไตล์ http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat13.html
เรื่องราวสร้างรอยยิ้ม http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat14.html
เด็กยุคใหม่
กล้าคิด  กล้าทำ
http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat15.html
แนะนำแหล่งเรียนรู้ http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat16.html
สาระรักการอ่าน http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat17.html
ข่าวสารการศึกษา http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat19.html
สุขภาพ&ความปลอดภัย http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat3.html
สาระน่ารู้ปฐมวัย http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat6.html
อาร์ตคลับ http://www.somapa.ac.th/knowledge-cat18.html