พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการยอดอัจฉริยสังคมศึกษา (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
- 24.28 กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการยอดอัจฉริยสังคมศึกษา
- 24-28 เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
- 24-28 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงงาน ระดับอนุบาล 3
- กิจกรรมเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ (ป.5 - 6)
ป.1 - ป.6 บำเพ็ญประโยชน์ในชั่วโมงลูกเสือ (เนื่องใน
วันสถาปนลูกเสือไทย 1 ก.ค.)

เข้าชม : 141  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562