จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
8-12 กิจกรรมแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
8-26 สัปดาห์วันภาษาไทยอนุบาล + ประถมศึกษา

เข้าชม : 82  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562