พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

ฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
ฐานทดลองวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล
เข้าชม : 79  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562