พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ประสานศูนย์ 50 ในการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
- ประสานศูนย์ 50 ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ความดันโลหิต และเบาหวาน แด่ครู และพนักงานต่างๆ
เข้าชม : 111  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562