จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
19 - 23 แข่งขันเล่านิทานป.3 - 6  (ค.1/2562)

เข้าชม : 78  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562