ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เริ่มเข้าค่ายพัฒนาวิชาการ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
เริ่มเข้าค่ายพัฒนาวิชาการ
เข้าชม : 90  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562