พุธ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 โรงเรียนหยุดเทศกาลวันขึ้น ปีใหม่ (วันที่ 5)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00-17.00 )
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 โรงเรียนหยุดเทศกาลวันขึ้น ปีใหม่
เข้าชม : 151  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562