อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

สนุกคิดสนุกทำ พ่อ-แม่อาสา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )
นักเรียน อ.3 ร่วมกิจกรรมฐานสนุกคิด สนุกทำ และพ่อแม่อาสา  สวนลานไทร
นักเรียน ป.4 ร่วมกิจกรรมพ่อ-แม่อาสา สวนลานไทร

เข้าชม : 102  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563