พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

พ่อ-แม่ครูอาสา

เนื้อหากิจกรรม :
อ.1 ร่วมกิจกรรมฐานสนุกคิด สนุกทำ และพ่อแม่อาสา สวนลานไทร
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมพ่อ-แม่อาสา ห้อง 210
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมพ่อ-แม่อาสา ห้อง 211

เข้าชม : 136  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )

ครูและนักเรียนโรงเรียนโสมาภา เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล


เข้าชม : 136  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563