พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมพ่อ-แม่อาสา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
-แข่งขัน Somapa Spelling Bee
-พิธีประดับดาว ลูกเสือ - เนตรนารี ป.1- ป.3
-พิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี ป.4 - ป.6
-นักเรียนชั้น ป.2/1 ร่วมกิจกรรมพ่อ-แม่อาสา ห้อง 204

เข้าชม : 112  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563