อังคาร ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 7

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )

ตัวแทนนักเรียน ป.1-ป.6 ร่วมประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 7 ห้องจริยศึกษา
นักเรียน อ.1/1 ทัศนศึกษาสวนเกษตรลอยฟ้าสำนักงานเขตหลักสี่


เข้าชม : 98  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563