พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ซ้อมความปลอดภัยในโรงเรียน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
นักเรียนทุกระดับชั้นซ้อมความปลอดภัยในโรงเรียน ครั้งที่ 7
นักเรียนอนุบาล 1/2 ทัศนศึกษาร้านนาเดียร์ไอศกรีม

เข้าชม : 103  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563