อาทิตย์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

เตรียมงานนิทรรศการทางวิชาการ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
คณะครูโรงเรียนโสมาภาทุกท่าน เตรียมงานนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 24
เข้าชม : 104  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563