อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 24 (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
นักเรียน ป.1 - ป.6 ร่วมกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนโสมาภา
เข้าชม : 140  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563