พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ป.1

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )

ร่วมการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน  ชั้น  ป.1 (Reading  Test : RT)  เวลา 08.30 - 15.00 น.


เข้าชม : 75  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563