ศุกร์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ทดสอบนักเรียนอัจฉริยภาพ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ทดสอบนักเรียนอัจฉริยภาพ ป.3-ป.6
เข้าชม : 85  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เยี่ยมชมการเรียนการสอน IEP อนุบาล-ประถม

เนื้อหากิจกรรม :

เข้าชม : 85  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563