อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ซ้อมความปลอดภัยในโรงเรียน (ครั้งที่ 8)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
นักเรียนทุกระดับชั้น ซ้อมความปลอดภัยในโรงเรียน  (ครั้งที่  8)
เข้าชม : 79  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563