พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น IEP

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
นักเรียน  ป.6 สอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น  Intensive  English  Program  (IEP) 
เข้าชม : 69  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563