อังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สอบนอกตารางนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น IEP

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
นักเรียน  อ.1 – ป.6 สอบนอกตารางนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น  Intensive  English  Program  (IEP)
เข้าชม : 71  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563