อาทิตย์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

กิจกรรม IEP Showtime (ครั้งที่ 14)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
นักเรียน  IEP  อ.1/1-อ.3/3  ร่วมแสดงกิจกรรม  IEP  Showtime  (ครั้งที่  14 ) เวลา  08.30-12.00  น.
นักเรียน  IEP  ป.1 – ป.5   ร่วมแสดงกิจกรรม  IEP  Showtime   (ครั้งที่  14 ) เวลา 13.00-17.30 น.

เข้าชม : 71  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563