จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

เรียนเดือนมีนาคม

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )

-นักเรียน  อ.2 – อ.3 และ ป.1 – ป.6 (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร) เรียน English  Day  Camp  (คอร์ส 1) เวลา 08.30-15.00 น. วันที่ 9-20 มีนาคม 2563
-นักเรียนเตรียมอนุบาล- ป.6 (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร) เรียนกิจกรรมเสริมพิเศษเตรียมความพร้อม เวลา 08.30-15.00 น. วันที่ 9-27 มีนาคม 2563
-นักเรียนอนุบาล 2 - ป.6 (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร) เรียนเรียนว่ายน้ำ หรือ  เทควันโด เวลา 15.10-16.40 น. วันที่ 9-27 มีนาคม 2563


เข้าชม : 62  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563