พุธ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

ประกาศผลสอบ O-NET ทาง Internet

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
นักเรียน  ป.6 รับทราบการประกาศผลสอบ O-NET ทาง  Internet
เข้าชม : 76  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563