พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

ทัศนศึกษาดูงาน (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ทัผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากร ศนศึกษาดูงาน
เข้าชม : 82  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563