จันทร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

เรียนเตรียมความพร้อม

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
วันที่ 20 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 นักเรียน อ.2 – อ.3   และ  ป.1 – ป.6 (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร)    เรียน  English  Day  Camp  (คอร์ส 2) เวลา  08.30-15.00  น.    
วันที่ 20 เม.ย. 63 - 8 พ.ค. 63 
 นักเรียนเตรียมอนุบาล –  ป.6 (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร) รียนกิจกรรมเสริมพิเศษเตรียมความพร้อม เวลา 08.30-15.00 น. 
วันที่ 20 เม.ย. 63 - 8 พ.ค. 63 นักเรียนเตรียมอนุบาล– ป.6 (เฉพาะนักเรียนที่สมัคร) เรียนว่ายน้ำ หรือ  เทควันโด  เวลา08.30-15.00 น. 
                                       

เข้าชม : 72  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563