จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

เปิดเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษเตรียมความพร้อมตามปกติ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )

นักเรียนเตรียมอนุบาล – ป.6 (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเรียน) วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันฉัตรมงคล  (เปิดเรียนกิจกรรมเสริมพิเศษเตรียมความพร้อมตามปกติ)


เข้าชม : 172  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563