ประเภท : กิจกรรมประถมศึกษา
 
เรื่อง : ค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 2562
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 215
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
 


      โรงเรียนโสมาภา มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครู-บุคลากร นักเรียนได้ร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร จึงกำหนด จัดขึ้นทุกปีการศึกษา และกำหนดเป็นนโยบายที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “คุณธรรมนำความรู้” และ นำคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2219844618065436