Somapa VDO

บรรยากาศงานนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2562

Grade 1-5 : IEP Showtime 2020 : Musical Grandeur Part 3

Grade 1-4 : IEP Showtime 2020 : Musical Grandeur Part 2

IEP Kindergarten 1-3 : IEP Showtime 2020 : Musical Grandeur Part 1

Grade 1- 5 IEP Showtime 2020 Musical Grandeur_Behind The Scenes

Grade 1- 4 IEP Showtime 2020 Musical Grandeur_Behind The Scenes

Kindergarten 1-3 : IEP behind the scenes 2020 Musical Grandeur

พิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ครั้งที่ 24

Somapa Tv Guide เทป 4 ปีการศึกษา 2562 ครูแบบไหนที่เด็กโสมาภาชอบ

Somapa Tv Guide เทป 3 ปีการศึกษา 2562 สุขสันต์วันเด็กและอวยพรปีใหม่